Baza KET to pierwsza w Polsce wirtualna baza danych o podmiotach prowadzących innowacyjną działalność badawczą lub przemysłową w obszarze tzw. „kluczowych technologii” (tzn. technologii grupy KET, ang.: „Key Enabling Technologies”), - technologii warunkujących przyszły rozwój gospodarczy UE.

Portale wiedzy

  • biotechnologia
  • fotonika
  • materiały zaawansowane
  • mikro- i nanoelektronika
  • nanotechnologia

Lokalizacja podmiotów bazy KET