Szukaj

O projekcie

Cele projektu
Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii  realizuje projekt „Opracowanie i wdrożenie systemu wsparcia przedsiębiorstw kluczowych technologii wspomagających w zakresie zarządzania wiedzą”. Jest to pierwsza tego typu inicjatywa w Polsce, która uzyskała wsparcie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.
 
Izba poprzez realizację projektu zwraca uwagę na szczególne znaczenie technologii grupy KET dla wzrostu innowacyjności konkurencyjności polskiej gospodarki oraz na wciąż niezadowalający poziom rozwoju i wdrażania tych technologii w Polsce. 
 
Celem projektu, którego realizację przewidziano na lata 2011–2013, jest ułatwienie przedsiębiorcom i zespołom badawczym dostępu do wysokiej jakości, kompleksowych usług informacyjnych i doradczych, które dotyczą prowadzenia innowacyjnej działalności B+R i gospodarczej w obszarze technologii grupy KET. Główny cel projektu zostanie osiągnięty w drodze realizacji celów szczegółowych, do których należą:
 
  1. uruchomienie pierwszej w Polsce oferty usług doradczych (eksperckich) świadczonych nieodpłatnie na rzecz przedsiębiorców z sektora MŚP w zakresie zarządzania wiedzą, doradztwa biznesowego i technologicznego oraz dotyczącego rozwoju produkcji i usług związanych z wykorzystaniem i wdrażaniem do praktyki gospodarczej technologii KET, więcej o ofercie przeczytasz tutaj;
     
  2. opracowanie i wdrożenie do eksploatacji wirtualnej Bazy KET, adresowanej do podmiotów z całego kraju, które prowadzą działalność B+R, wdrożeniową lub przemysłową, bezpośrednio lub pośrednio związaną z technologiami grupy KET, więcej o technologiach KET przeczytasz tutaj;
     
  3. opracowanie i oddanie do powszechnego użytku pięciu Platform Wiedzy CP (tzw. Coopetition Platform, od połączenia słów: „cooperation” i „competition”) obejmujących portale w zakresie technologii KET: portal fotoniki, nanotechnologii i mikroelektroniki (udostępnienie w 2012 r.), oraz portale biotechnologii i materiałów zaawansowanych (2013 r.), więcej o platformach wiedzy przeczytasz tutaj.