Szukaj

Fundusze na KET

NCBR pozytywnie zaopiniowało 20 projektów, związanych z transferem wyników badań do gospodarki, o łącznej wartości ponad 280 mln zł.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) kilka dni temu ogłosiło wyniki pierwszego konkursu w ramach Poddziałania 1.1.2 POIR „Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej”, tzw. Demonstratora. Na wsparcie prac B+R przedsiębiorstw związanych z wytworzeniem instalacji pilotażowych i demonstracyjnych NCBR przeznaczyło 500 mln zł. Pozytywne...

Przedsiębiorstwa będą mogły dłużej korzystać z pieniędzy UE na lata 2007-2013, przyznawanych w formie poręczeń czy kredytów. Takie rozwiązanie przewidziano w rozporządzeniach, nad którymi pracuje MIR. 
Większość funduszy ze "starej" perspektywy UE (2007-2013) musi być wydanych do końca 2015 r. Wyjątkiem jest pomoc udzielana w formie zwrotnej. Zgodnie z rozporządzeniami autorstwa MIR, w przypadku pomocy zwrotnej, np. tzw. inicjatywy JESSICA, w ramach której firmy mogą ubiegać się o pieniądze UE na ...

Obok bezzwrotnych dotacji Unia Europejska udostępnia państwom członkowskim tzw. instrumenty zwrotne, czyli m.in. pożyczki, kredyty i poręczenia. Pozwalają one na wielokrotny obrót pieniędzmi w odróżnieniu od dotacji, które wydaje się raz. Korzystać z nich mogą zarówno przedsiębiorcy, jak i samorządy. W starej perspektywie UE na lata 2007-2013 na instrumenty zwrotne trafiło 1 mld euro. W latach 2014-2020 ma ich być więcej.
Eksperci wskazują, że na inwestycje dotyczące zakupu nowych maszyn, urządzeń, remontu czy zakupu...

Blisko 6,2 mld zł wynosi pula w tegorocznych konkursach organizowanych w ramach programu "Inteligentny Rozwój" na lata 2014-2020 - poinformowało w poniedziałek Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Wsparcie UE ma trafić m.in. na prace badawczo-rozwojowe dla firm oraz innowacje. więcej

Nowela wprowadza zamknięty katalog kosztów kwalifikowanych na badania i rozwój - podlegających odliczeniu - czego nie było w projekcie prezydenckim. Zaproponowano odliczenie kosztów kwalifikowanych od podstawy opodatkowania oraz inne ich limity. więcej Nauka w Polsce

Badania i rozwój na szybkiej ścieżce
34 inwestycje z zakresu badań i prac rozwojowych w firmach otrzymają łączne wsparcie w wysokości 178 mln zł. 3 sierpnia 2015 r. zatwierdzono pierwszą listę rankingową projektów zakwalifikowanych do wsparcia w programie Inteligentny Rozwój (PO IR). więcej